Die beradingspraktyk
van Rudolph Putter

Die webplaas wat hierdie werf moontlik maak

Rudolph Putter is 'n geregistreerde berader en intersessor wat in gehoorsaamheid aan sy roeping, hierdie praktyk opgerig het om 'n pad saam met jou en jou geliefdes te kan stap in die hantering en herstel van uitdagings en kwellinge.

Hy handel nie in eie krag en kennis nie, maar vra allereers Vader se wysheid alvorens hy jou hand neem op jou pad van herstel en oorwinning.

Rudolph het 'n besondere roeping rondom die identifisering en hantering van werksverwante stres by veral mediese ondersteuningspersoneel wat alte dikwels misgekyk word. Hierdie gawe het ter fondament, die feit dat hyself vir baie jare in hierdie bedryf sy dagtaak verrig het. Hy het hierdie uitdagings eertehands aanskou, dit self ook beleef en was suksesvol deel van die gunstige geestelike sowel as sosiale uitkoms daarvan, vir ander en homself, gewees. Die resultaat is dat vele siele weer moed geskep het, en te midde van 'n uitdagende werkomgewing, weer kon funksioneer.

Rudolph het bewys dat hy toegewyd is en bereid is om die totale genesingspad te stap, totdat 'n goeie progose bereik is, en steeds beskikbaar te wees indien daar latere opvolg nodig is.

Die outoriteit waarvolgens Rudolph dien
Rudolph se medewerkers


Maak dus vandag nog 'n afspraak met Rudolph
en begin sů jou reis na geestelike restourasie.
Kontak vir Rudolph
Epos: rudolphputter@sukijaki.co.za
Faks: 0864578030
Sakfoon: 0825076280
Praktyk: Vuurhert no 10,
Soutpansbergweg 45,
Riviera, Pretoria
Webteller
Werfbesoekers
sedert 2020/12/18